menu

Portfolio

Dordrecht Coral gebouw

Projectmanagement nieuwbouwproject bestaande uit een vier verdiepingen tellend multifunctioneel gebouw.

Dordrecht Herontwikkeling KV 50

Herontwikkeling transformatorhuis KV 50.

Dordrecht Herontwikkeling KV 13

Herontwikkeling transformatorhuis KV 13.

Israel Real Estate Investment Research

Onderzoek naar de investeringmogelijkheden in Nederlands vastgoed voor buitenlandse investeerders (markt, structuur, belastingen, etc.). 

Dordrecht Ladder voor duurzame verstedelijking

Doorlopen van de 'ladder voor duurzame verstedelijking' voor besluitvorming ontwikkeling hotel.

Dordrecht Haalbaarheidsonderzoek Hotel

Haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een hotel in Dordrecht.

Nederland Research Real Estate Investment Trust (REIT)

Onderzoek voor buitenlandse investeerders voor het opzetten van een Real Estate Investment Trust (REIT) in Nederland.

Nederland Dutch Citizenship Research by Real Estate Investment

Onderzoek naar de mogelijkheid om een verblijfspapieren ter verkrijgen door een investering in Nederlands Vastgoed. 

Saldana bay South Africa Feasibility study

Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling t.b.v. verkoop grond.

Amsterdam Businessplan / Haalbaarheidsonderzoek hotel

Haalbaarheidsonderzoek en businessplan ten behoeve van herontwikkeling kantoorpand tot hotel.