menu

Copyright

© Copyright Boogerman 2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze website (boogerman.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Boogerman.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boogerman.

Boogerman voert het beheer over de pagina's op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.